Általános szabályok

1. A Hagyma GYM Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható

2. A Hagyma GYM használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

3. A Hagyma GYM Központ területén TILOS:

a dohányzás és az alkohol fogyasztása
az olyan tevékenység, amely a Hagyma GYM szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
a Hagyma GYM egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele
az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

4. A Hagyma GYM egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

5. A Hagyma GYM Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesem engedélyezte).

6. A Hagyma GYM Központ nyitvatartási rendje:

H-P: 09-22h Sz: 10-16h V: 10-14h

7. A Hagyma GYM szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

8. A Hagyma GYM területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
reklám-, hírdetési-, propaganda-, szóróanyag

9. Amennyiben a Hagyma GYM területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

10. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

11. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

12. A Hagyma GYM üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

13. A talált tárgyakat minden vendég a Hagyma GYM recepcióján köteles leadni.

14. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

15. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

16. A Hagyma GYM területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők: (baleset esetén) 104
Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112

17. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

18. A Hagyma GYM üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

19. A Hagyma GYM jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Hagyma GYM recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Speciális szabályok

1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

2. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

Recepció

1. A Hagyma GYM sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

2. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

3. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző

1. Az öltözőtérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

2. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben helyezzék el.

3. Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.

4. Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

Fitnesz terem

1. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben

2. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni.

3. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

4. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

5. Az egyes eszközök használata során törülköző használata javasolt.

6. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Aerobic terem

1. Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

2. A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Kezdés előtt a foglalás érvénytelen, ha nem jelenik meg a vendég.

3. Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

5. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.